Aarden... Thuiskomen in je leven en in jezelf

Op de achterflap van dit boek staat...

Wie gevoelig is, heeft regelmatig  allerlei sensaties die te maken kunnen hebben met de invloed van de Maan, Zon en andere sterren en die kunnen zorgen voor heel wat fysieke ongemakkelijkheid en angsten. Je leest hoe dit komt, en de talloze praktische tips in dit boek helpen deze symptomen aan te pakken.

Niet goed geaard zijn kan ook een permanente toestand zijn. Aarden is immers een zeer complex gegeven, en ieder mens heeft zijn eigen aardingstraject. Doorheen het boek merk je hoe aarden en vinden van balans parallel lopen, en hoe zovele aspecten je aarding kunnen belemmeren of bevorderen.

Boeiend is het ontdekken hoe jij je aarding kan verbeteren door te begrijpen wat de groeistukken zijn die specifiek aan jouw huisnummer gelinkt zijn.

Je vindt ook informatie over het verband tussen aarding en manifestatie, karma, relaties, creativiteit, kristallen, aroma's, Zon-activiteit, je energiestysteem, je emoties, je denken, je ademhaling, sexualiteit en veel meer.

Het is het doel van dit boek om door het lezen ervan je beeld en je bewustzijn van wat echte aarding betekent te verruimen, en door het aanreiken van vele praktische tools en tips meer balans te verkrijgen en meer je echte zelf te kunnen zijn, te aarden dus.

Mijn ervaring... met een goede aarding 

Aarden is thuiskomen in je leven en bij jezelf. Aarden is voetbewust zijn. Met je twee voeten, bewust voelend in het leven staan. Je grenzen voelen. Je oprichting vind je in je botten. Je voeten die je dragen. Aarden en eutonie geven je draagkracht, veerkracht en oprichtingskracht. Aarden is de tegenhanger van leven in je hoofd. Fysieke en mentale aarding gaan hand in hand. Mensen worden een tekort aan mentale aarding vaak duidelijker gewaar dan een tekort aan fysieke aarding. Toch is fysiek aarden een makkelijke manier om mentale aarding te voeden.

vaak meegezogen in een snelle golf van handelen, werken en doen. Ze zitten op een trein die veel te snel gaat en het lijkt of ze er niet af kunnen omdat ze geloven dat het niet anders kan. Deze mensen leven vooral in hun hoofd. Een wandelend hoofd is een mens dat heel veel tijd door brengt in zijn denkend hoofd. Heel vaak denken ze na over dingen die in de nabije of verre toekomst moeten gebeuren. Ze leven dus niet in het moment waarin ze zich bevinden en missen daardoor vaak aarding. Ze verliezen voeling met hun lichaam en kunnen daardoor niet meer goed beluisteren wat ze eigenlijk nodig hebben en willen. En daarom gaan ze vaak heel wat grenzen die hun lichaam hun toont voorbij met alle gevolgen vandien voor hun gezondheid en hun welbevinden. Dat kan voor hun voelen alsof ze een circusaap zijn die met 10 stokken tegelijk elk 20 bordjes draaiend in de lucht probeert te houden. Hoe moeilijker het wordt, hoe meer er de behoefte aan controle bestaat. Want dat lijkt dan de manier te zijn om deze onhaalbare klus te klaren. Het lukt een tijd, maar kost zoveel energie dat op een bepaald moment alles in je lichaam in alarm modus gaat en je de trappers verliest. Je verliest gaandeweg de connectie met je jezelf, met je lichaam, met je seksualiteit maar ook de connectie met je partner en je gezin. Je verliest alles, en je hoofd weet het niet meer. Je kan niet meer voelen en weet niet meer wat je wil en je voelt je dan vaak verloren. Dàn is het beleven van je lichaam, je fysiek bewust gaan aarden door, het voelen van je grens, je aarding voeden, komen in het moment van het NU,  je raakvlakken gebruiken om spanning af te bouwen, eutonie beleven... het mooiste wat je kan overkomen. Dan verandert alles. Maar de weg naar dit moment is erg slopend. Hoe langer je vol houdt, hoe verder je van huis geraakt.

Dus, Halleluja voor dit heel mooi geschreven boek dat ons, net als mijn werk, brengt in het NU. In het naakte moment (frans: nu = naakt). Het laat ons het leven in zijn volle volheid en puurheid beleven. Het laat ons voelen. Het geeft ons draagkracht en veerkracht. En als we dan te trilling van ons hoofd en ons lichaam op elkaar kunnen afstemmen en als we zorgen dat we goed geaard zijn, wordt het leven een stuk rustiger en makkelijker. Dan opent ook de hartchakra zich en krijgt zelfliefde een diepere kans. Dan komt er meer balans in fysieke, emotionele, hormonale, relationele, ... kortom in alle facetten van je leven. En dan kan je de wonderen van het lichaam, de natuur en de wereld ontdekken. Dan opent zich een deurtje naar een wereld waarvan je dacht dat het niet kon. Een wereld waar dit boek een venster op open zet.

En dàn wordt het leven pas écht een feestje.