Soul Body fusion

Voel je je niet goed in je vel? Stroomt het niet in jouw lichaam? Is je leven er één van vechten tegen de bierkaai? Voel je je weinig geaard? Heb je het gevoel hier niet thuis te horen? Of nog moeilijker… wil je hier liever niet zijn? Mogelijk is er een kloof geslagen tussen de trilling van je lichamelijke- en zielen realiteit. Om dat te begrijpen moeten we eerst eens nadenken over trilling.

Alles in de wereld trilt of resoneert. Geluid is de trilling die we het best kunnen waarnemen. Dat kan je erg goed voelen, maar ook zien wanneer je een zware Bass klank door een muziekbox jaagt waar een bakje water op staat. Geluid is trilling die zich doorheen de ruimte en de materie verplaatst. Hierdoor gaat de materie en de ruimte mee trillen. Er zijn naast geluid ook minder duidelijk waarneembare trillingen zoals licht. We kunnen licht waarnemen doordat het op een bepaalde frequentie trilt. Onze menselijke aard kan een beperkt trilspectrum waarnemen. Namelijk de trilling van de zeven spectrumkleuren kunnen we zien. Tal van andere trillingen zijn voor ons niet waarneembaar. Niet alleen ons oog maar ook ons oor is beperkt in het waarnemen, en zelf ons ganse lichaam neemt heel veel trillingen niet waar. En toch kan je het voelen. Hoe meer aandacht je er voor hebt, hoe fijner je voelen zich ontwikkelt. Zo kan je een kamer binnen wandelen en voelen welke sfeer daar hangt. De energie die daar hangt is anders als daar net een fixe ruzie heeft plaatsgevonden. De ruimte vult zich dan met een andere energie dan bij een serene sfeer.

Trilling is energie. Alles trilt op aarde en in de kosmos. Alles is energie. Ons lichaam heeft een trilling en onze ziel heeft ook een trilling. De trilling van ons lichaam en de trilling van onze ziel liggen soms heel ver uit elkaar. Hoe groter het frequentieverschil is tussen deze twee, hoe minder fijn het voelt. De harmonie in onszelf en in ons leven is dan zoek en dat voelt niet fijn. Dat heeft ook een enorm effect op je gemoedstoestand, je gezondheid, je energie en je levenskwaliteit.

Tijdens Soul Body Fusion® sessie brengen we de trilling van je lichaam, die soms erg laag is, en de trilling van de ziel die hoog is terug bij elkaar waardoor die kunnen versmelten en gelijk gaan trillen. De lichamelijke trilling, die omwille van de materie lager is dan die van de ziel, wordt opgetild naar de zielstrilling waardoor je terug meer jezelf wordt en vanuit je volledige zijn, dus zonder afsplitsing tussen ziel en lichaam, kunt gaan leven. Hierdoor kunnen blokkades, emoties en spanningen worden losgelaten en wordt het zelfhelend vermogen van het lichaam versterkt. Je lichaam kan hierdoor weer beter gaan functioneren en lichaam en geest kunnen meer in balans komen en ontstaat er een gevoel van harmonie en gelukzaligheid. Dit ervaar je tijdens de sessie en neem je mee je leven in.

Is deze nieuwe staat van zijn waar je in komt een eenmalige bescherming die voor altijd safe is? Jammer genoeg niet. Maar we kunnen er wel altijd opnieuw naar toe. Gedurende ons leven kan de ziel zich terugtrekken uit het lichaam bij trauma's of onveilige situaties. Dit kan door allerlei mogelijke levensomstandigheden gebeuren. Ieder mens ervaart trauma in het leven. er is geen weg omheen. Er zijn grote en kleine trauma's en allemaal nemen ze een plek in in ons leven waardoor onze blauwdruk van harmonie bezoedeld wordt. Soul Body Fusion® helpt dit proces om te keren en naar haar natuurlijke staat terug te brengen.