Cranio-sacraal therapie

                "DE ADEMHALING VAN HET ZENUWSTELSEL" 

De term cranio-sacraal komt uit het Latijn. 'Cranio' betekent 'schedel' en 'sacrum' betekent 'heiligbeen'. In een van de hersenkamers (het vierde ventrikel) bevindt zich een mechanisme dat voortdurend hersenruggenmergvloeistof aanmaakt, reguleert en rondstuurt. Daarbij zetten de vliezen zich uit tot de druk te groot wordt. Daarna stroomt het overtollige vocht weg in de bloedbanen via een proces van resorptie. Het doet het meest denken aan de eb- en vloedbeweging van oceanen die ritmisch en traag beweegt in onze kern. En dit a rato van 6-12 fluctuaties per minuut. De invloed van het cranio-sacraal systeem op het functioneren van het hele lichaam is krachtig. Dit omdat het systeem via het zenuwstelsel grote invloed uitoefent op veel lichaamsfuncties.  Het cranio-sacraal systeem is hydraulisch en een druk die wordt uitgeoefend op één plaats zet zich voort door heel het systeem en is voor een cranio-sacraal therapeut voelbaar in gans het lichaam. Deze druk verloopt regelmatig en stopt slechts voor een zeer korte periode tijdens de diepe slaap. Tijdens dit natuurlijke stilpunt kan het lichaam zich op wonderbaarlijke wijze herstellen en cellen regenereren. De rest van de tijd als onze hersenen actief zijn wordt 90% van alle energie gebruikt voor de hersenactiviteit.

De laatste decennia verspreidt het cranio-sacraal werk zich zeer snel, alsook de verscheidene toepassingen ervan.  De cranio-sacraal therapie is een opzichzelfstaande wetenschap. De meer subtielere aspecten van de cranio-sacraal therapie is via de cranio-sacrale technieken verbinding met het energetisch lichaam, en niet zelden met het 'zielenlichaam', van de persoon maken.  De meer subtielere aanpak heeft mijn voorkeur, simpelweg omdat ik daar het meeste voeling mee heb.